AI LOADER INDUSTRY 5G
464
AI-loader hands on demonstration on Slush. AI based solution monitors the loading of oil trucks at the terminal and guides the truck driver on the loading process. AI-loader reduces environmental and business risks by minimazing the loading errors on the terminal.
“AI is at its best in this type of use where it can help prevent incidents resulting from human error. The driver will oversee the operation also in the future, AI just has his or her back,” says Miika Leskinen, CIO, NEOT.

TEKOÄLY VIRHEELLISTEN POLTTOAINELASTAUSTEN ESTÄJÄNÄ

Telia ja North European Oil Trade (NEOT) lisäävät polttoaineen lastauksen turvallisuutta ja vähentävät polttoainehävikkiä tekoälyn ja videoanalytiikan avulla.

St1-, ABC- ja Shell -huoltamoketjuille polttoaineet toimittavan NEOT:n Oulun terminaalilla on otettu käyttöön Telian toimittama tekoälysovellus, joka estää erilaisten polttoaineiden sekoittumista videoanalytiikan ja tekoälyn avulla. Ratkaisun kehittäjinä ovat Telian 5G Finland -verkoston yhteistyökumppanit Finwe ja FinCloud. Tämä ainutlaatuinen pilotti valjastaa uuden teknologian lisäämään turvallisuutta ja tehokkuutta.

”Tekoäly on parhaimmillaan juuri tämänkaltaisessa käytössä, jossa sen avulla pystytään välttämään inhimillisistä virheistä aiheutuvia vahinkoja. Polttoaineen kuljettaja siis edelleen vastaa lastaustoiminnasta, mutta hänellä on tekoäly turvaamassa selustaa”, kertoo NEOT:n tietohallintojohtaja Miika Leskinen.

ИИ(AI) сделал процесс топливной заправки безопаснее

Демонстрацию ИИ-заправщика можно посмотреть на Slush. Решение на основе AI контролирует загрузку автоцистерн топливом на терминале и направляет водителя грузовика в процессе погрузки. ИИ-заправщик снижает экологические и бизнес-риски за счет минимизации ошибок загрузки на терминале.

Go top